NL

Innovators in legionella beheersing, reiniging & desinfectie.

DrinkwaterVoedselindustrieVeeteeltKoel- en proceswaterTuinbouwLaboratorium

Welkom

SKW Biosystems is een innovatief bedrijf en ontwikkelt en produceert anodische oxidatiesystemen waarmee men op een milieuvriendelijke en kostenbesparende manier (drink)water en oppervlakten kan desinfecteren.

De Ecapro® en MicronoX produceren door middel van anodische oxidatie op locatie een milieuvriendelijk, veilig en zeer krachtig desinfectiemiddel. Hiermee kan men o.a. Legionella en andere schadelijke organismen zeer effectief bestrijden. In 2012 heeft Ecapro® als anodisch oxidatie systeem toelating van het Ctgb verkregen voor gebruik in drinkwater ter bestrijding van Legionella.

SKW Biosystems is RvA geaccrediteerd voor het nemen van drinkwatermonsters ten behoeve van Legionella analyses. Daarnaast worden onder accreditatie Legionella analyses op zowel drink- als proceswater uitgevoerd.
Tevens voeren wij moderne microbiologische analyses uit ten behoeve van water- en luchtkwaliteit.

Nieuws

Twitter

SKW Biosystems 2012 © / Sitemap / Disclaimer / Algemene voorwaarden